OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Disclaimer

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawcy do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich właściciel lub użytkownik. W momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, sprawdzono, czy nie doszło do naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie były rozpoznawalne w momencie tworzenia odnośników.

Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, jest jednak nieuzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te linki.

Informacja o prawach autorskich

Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treść stron trzecich jest oznaczona jako taka. Jeśli jednak dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.